Open source systems in the public sector – symposium på Naturhistoriska riksmuseet 23 januari 2017

Naturhistoriska bjöd in till endagssymposium för att diskutera öppna system vid myndigheter, med presentationer av dem som redan arbetar med öppna system.

Några argumenterar för öppna system ur ideologisk synvinkel medan andra menar att det är en hållbar ekonomisk lösning – om systemen är öppna blir det sund konkurrens mellan konsulter som anpassar systemen till användarnas behov. Det verkade råda enighet om att öppna system inte är billigare än proprietära system – ingen får gratis lunch. Många var inne på att öppna system underlättar samarbete då kod lätt kan delas och arbetas vidare med gemensamt. Men var finns incitamenten att arbeta gemensamt? I vissa fall verkar det också finnas en rädsla för att öppna system är mer osäkra, vilket skulle hindra myndigheter från att använda dem. En av talarna menade att det var den största fördomen han hade att fajtas med. Han menade också att “Documentation sucks in open source systems, as they do in proprietary systems” – vi måste bli bättre på att dokumentera vad vi gör. Att skriva egen kod ökar möjligheten att reproducera sina studier – kan behövas även för ens framtida jag (eftersom vi nu är så dåliga på att dokumentera).
Någon i auditoriet frågade om vi investerar för mycket i systemen, och för lite i vårt data? Systemen kommer och går men data bör bestå (vem ska bevara data långsiktigt?). Öppna system måste inte nödvändigtvis arbeta med öppen data och vice versa. Myndigheter verkar ha högre krav på att leverera öppna data (medborgare ska kunna granska) än på att använda sig av öppna system (även om några myndigheter har formulerat rekommendationer om att välja öppna system först).

Några utmaningar: öppna licenser kan fortfarande vara avancerade och jurister kan behövas. Många är osäkra på vad som kan delas öppet eftersom det finns många mjukvarupatent att ta hänsyn till. Standarder och gemensamma principer är fortsatt viktiga. Och det tar ett tag att komma över sin “release fear” – rädslan du känner när du lägger upp din kod öppet de första gångerna. Kommer någon att hitta en allvarlig bugg i min kod? Kanske dämpas rädslan så småningom av  glädjen i att samarbeta öppet – en av presentatörerna ställde frågan: ska vi arbeta med öppna system av den anledningen att det är ett roligare sätt att arbeta på?

Besökarna kom från många olika håll med många olika funktioner – arkiv, miljöövervakning, bibliotek och forskning var några.

Presentationerna kommer finnas på symposiets sida: http://www.nrm.se/english/researchandcollections/symposiumopensourcesystems.os2017.html

Intressanta länkar:

oppnadata.se

(En webbplats som samlar öppna dataset från myndigheter)

koha.se

(Öppet bibliotekssystem uppstartat på slutet av 90-talet av ett bibliotek på Nya Zeeland. .se samlar svenska koha-användare)

designprinciper för offentliga digitala tjänster

(Sidan är nedlagd men principerna är fortfarande av intresse)

öppen OCR-läsare: Tesseract

(Öppen lösning för att OCR-skanna vid digitalisering)

ROpenSci

(Specialiserar sig på R-paket som underlättar för forskare att arbeta med öppen data)

Jupyter notebooks

(Ett sätt att dela kod, och bland annat kommentera den)

Software carpentry

(En organisation som erbjuder online kurser och workshops på plats, riktar sig särskilt till forskare)

 Jean Tirole/ Economics of Open source

(Nobelpristagare 2014. Har bland annat intresserat sig för ekonomin bakom öppna system)

Github – Open Science Nordics

(Githubkonto för workshopen 24-25/1 som hör till symposiet)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s